WACKEN METAL BATTLE SLOVAKIA 2012 – PRAVIDLÁ

WACKEN METAL BATTLE 2012 – Po prvýkrát na Slovensku!!!

S radosťou vám oznamujeme, že konečne aj Slovenská republika bola prijatá do veľkej rodiny METAL BATTLE! Konečne sa splní sen aspoň jednej metalovej skupine, ktorá si bude môcť zahrať na jednom z najväčších metalových festivalov na svete s názvom WACKEN OPEN AIR v Nemecku.

Súťaž bude prebiehať v troch fázach:

1. Nulté kolo: začína od 15.10.2011 a bude trvať do 15.01.2012. Porota vyberie 12 skupín.
2. Prvé kolo: divízia Východ (6 kapiel) a divízia Západ (6 kapiel) – živé vystúpenie pred porotou (niekedy vo Februári 2012).
3. Finále: postupuje 6 kapiel (3 z divízie Východ a 3 z divízie Západ) – živé vystúpenie pred porotou (niekedy v Apríli 2012).
Podmienky pre účasť v súťaži:
1. Kapela sa musí prihlásiť do súťaže od 15.10.2011 do 15.01.2012 na e-mailovú adresu: gigantpromotion@gmail.com
2. Musí poslať v e-maili tieto informácie:
– Názov kapely
– Žáner kapely (len metalové žánre budú akceptované)
– Fotka
– Link na stránku, kde je možné vypočuť si aspoň 2 skladby z ich tvorby.
– kontakty (e-mail + mobil + meno zástupcu kapely)
– logo kapely
3. Kapela musí dokázať odohrať 30 minútové vystúpenie na živo (prezentovať môžete len vlastnú tvorbu).
4. Kapela súhlasí, že na živé vystúpenia pricestuje na vlastné náklady – takisto aj na samotný WACKEN OPEN AIR.
5. Kapela nesmie mať uzatvorenú platnú zmluvu so žiadnym zahraničným vydavateľstvom. Akceptujeme len lokálne vydavateľstvá.

Tešíme sa na vašu účasť v súťaži.

Porota: Adela Melová (Rock Hard), Stanislav „Stillborn“ Černák (Valhalla.sk), Roland Grapow (MASTERPLAN), Dano Jordán (Hornet Rádio) a ďalší…

Tlačová správa