THE AUTUMN OFFERING ZAČNÚ NAHRÁVAŤ 5. ALBUM

Floridská skupina The Autumn Offering začne 1. apríla nahrávať nový album. Album si budú produkovať sami, mix obstará Pete Rutcho a vydá ho Victory Records. Podľa vyjadrenia kapely má byť pripravovaná doska najagresívnejšia v histórii skupiny.