CAVALERA CONSPIRACY ZAČNÚ V ALPRÍLI NAHRÁVAŤ 2. ALBUM

Max Cavalera ohlásil, že v apríli sa chystá do štúdia, aby začal nahrávať pokračovateľa albumu Inflikted od jeho ďalšej kapely Cavalera Conspiracy.