NOC BESOV V BANSKEJ BYSTRICI

NOC BESOV

AEON WINDS
RADGORATH
GOLDEN AGE
PRAROD
+ black metalový darček v podobe vecných cien

Sobota – 21. august, Banská Bystrica – Tirish Pub
Začiatok: 18:00, vstupné: 3 €